ogłoszenie o zamówieniu SWZ - zagospodarowanie i transport odpadów 17 01 07.BES Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ - opis urządzeń technicznych Załącznik nr 5 do SWZ -...
ogłoszenie o zamówieniu SWZ - transport odpadów.BES Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz urządzeń technicznych Załącznik nr 5 do SWZ projekt Umowy.BES Załącznik nr 6 do SWZ...
ogłoszenie o zamówieniu - kod 17 01 07 SWZ - zagospodarowanie i transport odpadów 17 01 07.BES Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ - opis urządzeń technicznych Załącznik...
  ogłoszenie o zamówieniu - energia elektryczna SWZ - energia elektryczna Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna Załącznik nr 6...
UWAGA Poniżej znajdują się aktualne formularze ofertowe, na których należy przygotować oferty. formularz ofertowy - załącznik nr 1c - aktualny 29.05.2023 formularz ofertowy - załącznik nr 1b - aktualny 29.05.2023 formularz ofertowy - załącznik nr 1a - aktualny 29.05.2023   ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS086-265438-pl-ts SWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 10, 19 12,12, 20 03...