postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 na: „Usługę transportu odpadów z BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. do wskazanej instalacji.”

42

Dostęp do dokumentów postępowania oraz wymiana informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami możliwe są na stronie prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-083587e6-eb54-11ee-9c02-ce2b643d361d