ogłoszenie postępowania - samochód śmieciarka SWZ - Leasing samochodu ciężarowego - śmieciarki.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna pojazdu.BES Załącznik nr 6 do...
ogłoszenie o zamówieniu 01.03.2021r. SWZ - BUDOWA HALI.BES Załącznik nr 1 do SWZ Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 4 do SWZ       Załącznik nr 5 do SWZ Załącznik nr 6 do SWZ Załącznik nr 7 do SWZ Załącznik nr 8 do SWZ Załącznik nr 9 do SWZ Załącznik nr 10 do SWZ

PSZOK- nieczynny

W dniu 25.02.2021r. ( tj. czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy ulicy Brackiej 51 w Żywcu będzie nieczynny z powodu przeglądu serwisowego wagi. Za utrudnienia przepraszamy.
Usługa dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w 2020r. 2020-OJS128-314130-pl-ts
Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w 2020r. 2020-OJS114-277460-pl.BES