ogłoszenie o zamówieniu SWZ - zagospodarowanie i transport odpadów 17 01 07.BES Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ - opis urządzeń technicznych Załącznik nr 5 do SWZ -...
O aktualnych problemach sektora komunalnego zwłaszcza w kontekście gospodarki odpadami oraz o wyzwaniach stojących przed branżą rozmawialiśmy ze Starostą Żywieckim Panem Andrzejem Kalatą.  
ogłoszenie o zamówieniu SWZ - worki foliowe na odpady na 2023r.BES Formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ projekt umowy.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa Załącznik...
ogłoszenie o zamówieniu SWZ - worki foliowe na odpady na 2023r.BES Formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ projekt umowy.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa Załącznik...