Postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 Pzp na: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu śmieciarka.”

147

SWZ – leasing samochodu – śmieciarka.BES

Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp

Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp

Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw lub usług

Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna pojazdu.BES

Załącznik nr 6 do SWZ ośw. o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SWZ wzór zobowiązania

Załącznik nr 8 do SWZ istotne po stanowienia umowy – IPU 23.10.2023.BES

Załącznik nr 9 do SWZ podmiotów wspólnie ubiegajacych się

Załącznik nr 10 do SWZ oświadczenie

Informacja o kwocie Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-316-2023-DF-ZP.BES

Informacja z otwarcia ofert

zs_332_2023 inf. z otwarcia ofert.BES

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

zs_351_2023_DF_ZP – wybór oferty – LEASING ŚMIECIARKI.BES

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania