Postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 Pzp na: „Kompleksowy zakup paliwa gazowego”.

704

ogłoszenie o zamówieniu – paliwo gazowe.BES

SWZ – paliwo gazowe na 2023r.BES

Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp

Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp

Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES

Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie

Załącznik nr 8 do SWZ istotne po stanowienia umowy – IPU.BES

Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 10 do SWZ

Zamawiający informuje, iż Formularz ofertowy jest załączony na platformie e-zamówienia w wersji interaktywnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcfb260c-a90d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Pytania i odpowiedzi do postępowania

zs_47_2023 odpowiedzi na pytania.BES

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – 15.02.2023

zmiana ogłoszenia o zamówieniu 15.02.2023

ZMIANA SWZ 15.02.2023

SWZ-PA~2

ZMIANA IPU – załącznika nr 8 do SWZ

ZAACZN~2

ZAŁĄCZNIK nr 1a – FORMULARZ CENOWY

/obowiązkowo dołączyć do oferty – tj. do Formularza ofertowego – nie podlega uzupełnieniu/

Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY

Pytania i odpowiedzi do postępowania

zs_49_2023 odpowiedzi na pytania.BES

ZAŁĄCZNIK nr 1a – FORMULARZ CENOWY – poprawiony 16.02.2023

Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY aktualny

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-46-2023.BES

Informacja z otwarcia ofert

zs_56_2023 inf. z otwarcia ofert.BES

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

zs_62_2023 – wybór oferty – GAZ.BES

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania