postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 na: „Usługę transportu odpadów z BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. do wskazanej instalacji.”

352

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – transport odpadów.BES

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp

Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp

Załącznik nr 4 do SWZ wykaz urządzeń technicznych

Załącznik nr 5 do SWZ projekt Umowy.BES

Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Procedura_wymagania bhp.ppoż.oś_dostawcy_Grupa PreZero – zał nr 10 do SWZ

Informacja o kwocie Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-263-2023.BES

Informacja z otwarcia ofert

zs_275_2023 inf. z otwarcia ofert.BES

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

zs_291_2023_DF_ZP – wybór oferty – TRANSPORT.BES

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania