Raport naukowy ONZ

Specjalny raport naukowy ONZ ostrzega: katastrofalne skutki zmiany klimatu nastąpią szybciej niż prognozowano. Musimy działać natychmiast!  Wnioski specjalnego raportu naukowego ONZ są alarmujące! Klimatyczna katastrofa bliżej niż myśleliśmy! Okazuje się, że nawet przedział między 1.5ºC a 2ºC, który do tej pory był uznawany za w miarę bezpieczny dla ludzkości, oznacza tak duży wpływ...
Średnia temperatura Ziemi wzrosła już o ponad 1°C od czasów rewolucji przemysłowej. Mamy coraz mniej czasu na działanie. Tak gwałtowny  wzrost temperatury spowodowany jest działalnością człowieka. Jeśli szybko nie zredukujemy gazów cieplarnianych, może być jeszcze większy.  Punkt krytyczny, po którego przekroczeniu może dojść do zachwiania globalnej równowagi systemu klimatycznego, wynosi...
Elektrociepłownie z PGE GiEK przeszły do PGE Energii Ciepła Do PGE Energia Ciepła przeszło sześć elektrociepłowni należących do tej pory do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, tj. elektrociepłownia w Bydgoszczy, elektrociepłownia w Rzeszowie, elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, elektrociepłownia w Zgierzu oraz elektrociepłownia w Kielcach. Zakończono realizację skomplikowanego...
  Grupa Lotos, która prowadzi wydobycie ropy naftowej ze złoża B8, jednego z największych eksploatowanych złóż ropy na Morzu Bałtyckim, kontynuuje budowę gazociągu mającego połączyć centrum produkcyjne na złożu z elektrociepłownią spółki Energobaltic we Władysławowie. W ten sposób gaz ziemny, wydobywany wraz z ropą, zostanie zagospodarowany. Jak informuje Lotos Petrobaltic, rurociąg...
W Europie powstaje mnóstwo śmieci. Z danych za 2016 r. wynikało, że przeciętny Europejczyk produkuje 481 kg odpadów komunalnych rocznie, a przeciętny Polak – około 270 kg. Przodowali Duńczycy: 747 kg. Tymczasem wymogi Unii Europejskiej są takie, że do 2020 r. ilość śmieci na wysypiskach musi zostać ograniczona do...