postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 na: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu.”

209

 

ogłoszenie o zamówieniu – energia elektryczna

SWZ – energia elektryczna

Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp

Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp

Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie

Załącznik nr 8 do SWZ projekt umowy

Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 10 do SWZ

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-170-2023.BES

Informacja z otwarcia ofert

zs_178_2023 inf. z otwarcia ofert.BES

Informacja o wyborze oferty

zs_183_2023 wybór oferty – energia el.BES

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania